Konus твори

твори – українська та зарубіжна література

Рубрика «6 клас»

ЗАМОК

Батько й мати Юліанові мешкали в замку, що стояв на згір’ї серед лісу.
На кожному з чотирьох ріжків будинку була гостроверха башта з дахом, вибитим олов’яною бляхою, а підвалини мурів стояли на важких могутніх скелях, які круто спускались в глибину лісу.
Брукований двір був виметений так чисто, мов підлога у церкві. Довжелезні ринви зроблені на кшталт драконів з пащами, з них виливали дощову воду у цистерни. На вікнах у всіх поверхах сто¬яли розмальовані глиняні горшки, у яких зеленів васильок або геліотроп, що починав розквітати.
За другою огорожею, зробленою з паль, починався фруктовий сад, потім квітники, на яких штучно розсаджені квітки формували літери та цифри, виноградові альтанки, де можна було знайти прохолоду в спеку, далі вирівняний плац, котрий був назначений панам для забави. З другого боку знаходилась псарня, стайні, пекарня, винниця і тік. Зелені пасовиська тяглись навкруги, наче обведені огорожею з колючих рослин.
У будинку залізо, яким були окуті двері, так і сяяло, шпалери в покоях захищали від холоду. У шафах було повно білизни, льохи заставлені бочками з вином, дубові скрині аж тріщали від мішків з грошима.
У зброярні, поміж прапорами і головами диких звірів, можна було бачити зброю всіх часів і народів, починаючи від пращ Амам-цишів і дротиків Гагамонтів, до коротких і широких сарацинських шпаг і до норманських кольчуг (Н. Кибальчич; 210 сл.).

Завдання до тексту
1. Скласти план до тексту. Орієнтовний план
1. Батько й мати Юліанові мешкали в замку.
2. Опис замку ззовні.
3. Замковий двір.
4. Фруктовий сад, квітники.
5. Господарські приміщення.
6. Опис внутрішніх приміщень замку.
7. Замкові трофеї.

2. Визначити стиль і тип мовлення.
3. Лексична робота.

• Винниця — заст. 1. Підприємство, де виготовляли горілку та спирт. 2. Склад з алкогольними напоями. 3. діал. Вино¬градник.
• Геліотроп — трав’яниста декоративна рослина із запашними ліловими квітами.
• Кольчуга — частина старовинного захисного військового спо¬рядження у вигляді сорочки з металевих кілець.
• На кшталт — на зразок.
• Ринва — труба або жолоб для стікання води.
4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Згір’я, гостроверхий, олов’яний, довжелезні ринви, на кшталт,
геліотроп, розсаджені, винниця, сарацинські шпаги, норманські кольчуги, пращі Амамцишів, дротики Гагамонтів.
5. Встановити послідовність речень.

1. Брукований двір був виметений так чисто, мов підлога у церкві.
2. У зброярні, поміж прапорами і головами диких звірів, можна було бачити зброю всіх часів і народів.
3. За другою огорожею, зробленою з паль, починався фрукто¬вий сад.
4. У будинку залізо, яким були окуті двері, так і сяяло.

5. Питання до тексту.

• Чиї батьки жили в замку?
• Опишіть замок ззовні.
• Опишіть двір замку.
• Де починався фруктовий сад?
• Що формували штучно розсаджені квіти на квітнику?
• Які господарські приміщення знаходились неподалік замку?
• Яку зброю можна було побачити в замку?
7. За складеним планом стисло переказати текст.

Автор: admin. Рубрика: 6 клас. Коментування вимкнуто

ІВАН ВИГОВСЬКИЙ

У Переяславі, після ради восьмого генваря тисяча шістсот п’ятдесят четвертого року, гетьман Богдан Хмельницький з козаць­ким військом прийняв присягу на підданство московському цареві

Олексієві Михайловичу перед московськими посланцями. Після того московські посланці мали через тиждень виїхати до Киє­ва, щоб прийняти присягу од духовенства, київських козаків та городян. Богдан Хмельницький послав свого генерального писаря Івана Остаповича Виговського поперед посланців до Києва. Геть­ман знав, що київський митрополит Сильвестр Косов і все київ­ське духовенство не хотіли приставати на підданство москов­ському цареві, і боявся, що митрополит, може, не вийде назустріч посланцям з процесією і не схоче привести до присяги киян.

Виговський прибув до Києва поперед посланців і зараз пішов до митрополита. Митрополит жив у старих дерев’яних покоях на цвинтарі Софіївського собору, котрі стояли серед старого садка. Виговський заповів усе через келійника. Митрополит звелів про­сити його в покої.

Була ще рання година. Митрополит тільки що поснідав. На столі на олив’яних полумисках лежали недоїдки редьки та смажені на сковороді кружалки квашених буряків, обсипаних борошном. Сильвестр Косов сидів на стільці з високою спинкою. Перед ним на невеличкому столикові лежав розгорнутий фолі­ант, старий та пожовклий, переплетений в шкуратяні товсті палі­турки з застіжками. Він дочитував листка, і йому, очевидячки, не хотілось одривати очей од книжки, як писар переступив поріг його кімнати.

Виговський низько поклонився митрополитові. Митрополит зирнув на нього сердито, але встав зі стільця. Він був уже старий та сухорлявий, з довгою сивою бородою та короткими косами, котрі посіклись і вились кругом голови посіченими пухкими кучерями. Митрополит поблагословив Виговського. Виговський поцілував владику в руку і знов низько поклонився (За І. Нечуєм-Левицьким; 250 сл.).

Завдання до тексту
1. Визначити стиль і тип мовлення.
2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Гетьман Богдан Хмельницький з козацьким військом прийняв присягу.
2. Митрополит і все київське духовенство не хотіли приставати на підданство московському цареві.
3. Виговський прибув до Києва.
4. Зустріч Виговського з митрополитом.

5. Лексична робота.

• Генваря — січня.
• Келійник — 1. Служник ігумена, архієрея. 2. Чоловік, що живе в келії.
• Митрополит — вище звання православних єпископів, а також особа, що має таке звання.
• Фоліант — книга форматом у половину паперового аркуша; узагалі велика товста книга.
4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Переяслав, Богдан Хмельницький, підданство, московський
цар Олексій Михайлович, присяга, духовенство, генеральний писар Івана Остаповича Виговського, поперед, київський митро¬полит Сильвестр Косов, назустріч, дерев’яний, Софіївський собор, олив’яний, полумисок, невеличкий, фоліант.
5. Питання до тексту.
• Коли і де Богдан Хмельницький прийняв присягу?
• Що повинно було статися після прийняття гетьманом присяги?
• Назвіть ім’я генерального писаря Богдана Хмельницького.
• 3 якою метою Виговський прибув до митрополита?
• Опишіть приміщення, у якому жив митрополит.
• Опишіть митрополита.
6. За складеним планом стисло переказати текст.

Автор: admin. Рубрика: 6 клас. Коментування вимкнуто

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

Загострення стосунків із могутньою Візантією, яка прагнула не лише церковно-культурної, а й політичної гегемонії в усьому східному християнському світі, змусило Ярослава приділяти більше уваги державам Центральної та Західної Європи. Тради­ційно близькими були стосунки зі скандинавськими країнами, зокрема зі Швецією, до того ж сам Ярослав Мудрий був одруже­ний із дочкою шведського короля Олафа III. Дружиною Ізяслава Ярославича була Гертруда-Олісава (Єлизавета), дочка польського короля Мешка II, яку видали за київського княжича у зв’язку із встановленням миру між Руссю та Польщею на початку 30-х років. Святослав Ярославич був одружений з Одою, дочкою впли­вового графа Нижньої Саксонії Ліпольда Штаденського, гегемона Північної Німеччини. Його великі володіння прилягали до Польщі із заходу. Ярослав Мудрий, не дуже довіряючи Мешку II, хотів мати союзника в нього за спиною.

Розвиткові та зміцненню стосунків із провідними європей­ськими державами, які перебували у сфері церковної юрисдикції Рима, сприяли і шлюби дочок Ярослава. Старша, Анастасія, стала дружиною угорського короля Андрія; Єлизавета — короля Норве­гії Гаральда III, а після його смерті — датського короля Свена II. Молодша Ярославна, Анна, вийшла заміж за короля Франції Ген­ріха І. Київський палац Ярослава, його «Великий двір» часто при­ймав іноземних гостей і послів, які сватали за своїх монархів та спадкових принців дочок великого князя.

Мета династичних шлюбів була, насамперед, політичною, ними скріплювали мирні договори та гарантували міцність сою­зів (з довідника; 207 сл.).

Завдання до тексту
1. Визначити тип і стиль мовлення.
2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Причини для зосередження уваги на країнах Центральної та Західної Європи.
2. Стосунки зі скандинавськими державами.

3. Зв’язки з Польщею, Нижньою Саксонією.
4. Сфера церковної юрисдикції.
5. Мета династичних шлюбів.

3. Лексична робота.

• Гегемон — той, хто очолює що-небудь, є головною рушійною силою чогось; керівник, вождь.
• Гегемонія — провідна роль, перевага в силі, впливі, керівни¬цтві.
• Юрисдикція — право чинити суд, розглядати та вирішувати правові питання; сфера, на яку поширюється таке право.
4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Центральна та Західна Європа, Гертруда-Олісава, Ізяслав Ярос-
лавич, Нижня Саксонія, Ліпольд Штаденський, Північна Німеч¬чина, «Великий двір», гегемонія, юрисдикція, династичний, скан¬динавські країни.
5. Продовжити речення.

1. Традиційно близькими були стосунки зі зокрема зі до того ж сам Ярослав Мудрий був одружений із дочкою швед¬ського короля …
2. Святослав Ярославич був одружений з дочкою впливового графа…, гегемона …
3. Старша, … , стала дружиною угорського короля… ; Єлиза¬вета — короля Норвегії … , а після його смерті — датського короля …
4. Молодша Ярославна, … , вийшла заміж за короля Франції …

6. Питання до тексту.
• Назвіть причини, що змучили Ярослава Мудрого приділяти багато уваги країнам Центральної та Західної Європи.
• Назвіть родинні зв’язки Ярослава Мудрого з європейськими монархами.
• Що стало метою династичних шлюбів?
• Розкажіть, що ви знаєте про Ярослава Мудрого та його діяль¬ність як князя Київської Русі.
7. За складеним планом переказати текст.

Автор: admin. Рубрика: 6 клас. Коментування вимкнуто

ФЛОРЕНТІЙСЬКІ НОЧІ

Така тиша, мов будинок стоїть не у великому місті, а серед великого саду. Повний місяць світить над головою. При його сяєві сад, котрий я бачу внизу з балкона третього поверху, здається розкішним та хорошим. Навкруги його високі будинки, за ними малюється проти темного зоряного неба готична дзвіниця. Чудно, що будинки не шкодять картині. Там скрізь святяться вікна.

Там живуть люди. Так близько і наче на якійсь іншій планеті… Погасне вікно, покине цей світ та людина, для котрої воно осві­тилося, я на це не зверну уваги, не знатиму…

Місяць охоплює верхів’я дерева, і воно здається хмаринками зеленастого туману, ясного та півпрозорого. Унизу, поміж тем­ним віттям та пишними трояндовими кущами, невпинно блищать крилаті світлячки. Наче іскорки, вони займаються і гаснуть літа­ючи. Часом пахне липовим цвітом, часом якимись дуже пахучими квітками. Десь здалеку чути мандоліну, але дзвін її ледве-ледве доходить. Не знати, чи то хто торкає струни, чи це долітають сюди тільки окремі ноти якоїсь мелодії.

На дзвіниці Сан-Лоренцо вдарив дзвін. Повний, низький згук широко та спокійно розійшовся в повітрі. Задзвонили в усі дзвони. Це якась проста, але велична музика, котру слухаєш із справж­ньою втіхою і котра надзвичайно гармонізує за старим прекрас­ним містом, повним спогадів (Н. Кибальчич; 193 сл.).

Завдання до тексту
1. Визначити стиль і тип мовлення.
2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Цілковита тиша.
2. Місяць охоплює верхів’я дерева.
3. Часом пахне липовим цвітом.
4. На дзвіниці Сан-Лоренцо вдарив дзвін.

3. Лексична робота.

• Готика — художній стиль європейського пізнього середньо¬віччя, який найяскравіше виявився в архітектурі та характе¬ризується легкими гострокінцевими будівлями, стрімко спря¬мованими вгору, та численним оздобленням скульптурами, склом і витонченим різьбленням з каменю.
• Мандоліна — струнний щипковий інструмент з овальним кор¬пусом і чотирма парами струн, на якому грають медіатором.
4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Енизу, навкруги, готична дзвіниця, не шкодять, верхів’я,
зеленастий, півпрозорий, поміж, невпинно, здалеку, мандоліна, ледве-ледве, Сан-Лоренцо, прекрасний.
5. Продовжити речення.

1. Така тиша, мов…
2. Місяць охоплює верхів’я дерева, і воно…
3. Десь здалеку чути мандоліну…

4. Це якась проста, але … музика, котру слухаєш із … і котра надзвичайно гармонізує за старим…, повним спогадів.
6. За складеним планом переказати текст.

Автор: admin. Рубрика: 6 клас. Коментування вимкнуто