Konus твори

твори – українська та зарубіжна література

Архив за травня 2013

Як заповнити ФСС

З кількох типів звітних форм за 2013 рік, першим здається звіт до Фонду соціального страхування. Цей документ є дуже важливим, і деякі громадяни, не маючи досвіду, змушені по кілька разів заповнювати його, виправляючи допущені помилки.

Інструкція

Щоб заповнити ФСС без помилок і своєчасно подати форму звіту до Фонду соціального страхування, рекомендуємо дотримуватися наступних порад:
1 Якщо у вас відсутні показники для заповнення будь-якої з рядків в бланку звіту – ставиться прочерк.
2 Розрахункова відомість надається в фонд у двох примірниках.
3 Перший розділ звіту заповнюється страхувальниками, які сплачують єдиний соціальний податок. У наведених таблицях потрібно вказати всі витрати в частині соціального страхування.
4 В таблиці розрахунків по єдиному соціальному податку мають бути відображені відомості про всіх сумах ЕСН і витрати на обов’язкове соціальне страхування.
5 У таблиці про витрати на цілі обов’язкового соціального страхування мова йде про суми, спрямованих на потреби соціального страхування. Суми вказуються з початку року наростаючим підсумком.
6 У відповідних таблицях повинні знаходитися відомості про кількість і вартість путівок, які були придбані за рахунок ФСС у звітному році.
7 У відповідних таблицях розшифруйте виплати понад встановлені норми особам, постраждалим у випадках, встановлених законодавством.
8 В третьому розділі звіту повинні бути відображені відомості про страхові внески на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань на виробництві. Для цього потрібно внести в чотири таблиці всі необхідні відомості.
9 Не забудьте підсумувати загальне число потерпілих і днів непрацездатності. Позначте всі випадки отриманої непрацездатності внаслідок виробничих травм та інших випадків тимчасової непрацездатності, вказавши загальна кількість календарних днів.
Всі дані, представляемо у звіті, повинні бути вказані відповідно до чинного законодавства. Будьте уважні, щоб не допустити неясностей або неточностей при заповненні.
Дотримуючись вище наведених рекомендацій, ви можете правильно і без помилок заповнити ФСС, не допустивши випадкових помилок і неточностей, і цим зможете заощадити свій час на оформлення інших необхідних звітних документів, які також вимагають підвищеної уваги і точності заповнення.

Автор: admin. Рубрика: Без категорії. Прокоментуй!

Як заповнити ЕНВД

Згідно з нормами чинного законодавства в 2010 році для індивідуальних підприємців і комерційних організацій, які застосовують єдиний податок на поставлений дохід (ЕНВД), змінилися склад і терміни здачі податкової звітності. Сплата ЕНВД для індивідуальних підприємців замінює ЕСН, ПДВ, ПДФО. Сплата ЕНВД для організацій замінює податок на прибуток. Уточніть терміни сплати ЕНВД

Інструкція

Щоб стати платником ЕНВД, потрібно написати заяву про постановку індивідуального підприємця на облік як платника податків єдиний податок на поставлений дохід. Щоб правильно і без помилок заповнити ЕНВД, рекомендується дотримуватися такої схеми:
1. Після внесених змін, до рядка 030 третього розділу декларації необхідно вносити суму пенсійних внесків та внесків на обов’язкове соціальне страхування для всіх передбачених законодавством випадків.
2. Підприємцям або організаціям, діяльність яких потрапляє лише під ЕНВД, здають декларацію з ЕНВД, розрахунок по внесках до пенсійного фонду, розрахункову відомість по ФСС, статичну звітність, відомості про середню чисельності.
3. При наявності об’єкта оподаткування здаються декларація по земельному податку, декларація по транспортному податку, розрахунок плати за негативний вплив на навколишнє середовище і бухгалтерська звітність.
4. При заповненні декларації, значення коригуючого коефіцієнта К2 слід округляти після коми до третього знака включно.
5. Значення фізичних показників повинні бути зазначені в цілих числах.
6. Всі фінансові значення зазначаються тільки в рублях. У разі показників з копійками, значення необхідно округляти.
7. Декларацію слід подавати в паперовому вигляді або на електронних носіях разом з документами, які повинні додаватися до декларації.
8. Забороняється виправлення помилок у декларації за допомогою коригувального кошти.
9. Забороняється двосторонній друк декларації.
10. Не можна скріплювати декларацію засобами, що викликають псування паперу.
11. Код Окатий заповнюється, починаючи з першої клітинки (всього відводиться 11 осередків). Незаповнені справа клітинки заповнюються нулями.
12. При ручному заповненні декларації чорнило повинні бути синього, чорного або фіолетового кольору. Текст повинен бути написаний друкованими літерами.
13. При відсутності даних для заповнення в певній графі ставиться прочерк.
14. Титульний лист заповнюється платником податку повністю, за винятком граф, відведених під заповнення співробітником податкового органу.
15. Для російської або іноземної організації, вказати ІПН та КПП.
16. Згідно кодами рядків, ввести всі необхідні суми.
17. Правильно заповнити ЕНВД потрібно, заповнюючи всі графи, пов’язані безпосередньо до вашого виду діяльності .

Автор: admin. Рубрика: Без категорії. Прокоментуй!

Як заповнити РСВ

Форма розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках представляється платникам страхових внесків, які виробляють винагороди чи іншого роду виплати фізичним особам. РСВ здається кожен квартал, до першого числа звітного місяця, наступного за розрахунковим періодом. Розрахунок надається в паперовому вигляді або в електронній формі відповідно до законодавства. Організації з чисельністю понад 100 осіб звітність здають тільки в електронному вигляді.

Інструкція

Щоб правильно заповнити РСВ, необхідно заповнити наступні форми: Розрахунок за нарахованими та сплаченими страховими внесками на обов’язкове пенсійне страхування до Пенсійного фонду, розрахунок по страхових внесках на обов’язкове медичне страхування в Федеральний фонд обов’язкового медичного страхування.
Щоб не допустити помилок і правильно заповнити форму при оформленні РСВ, дотримуйтеся наступних вказівок:
1. В кожний рядок або графу РСВ вноситься тільки один показник. Якщо показники відсутні, в рядку ставиться прочерк.
2. Значення фізичних показників повинні бути зазначені в цілих числах.
3. Всі фінансові значення зазначаються тільки в рублях. У разі показників з копійками, значення необхідно округляти.
4. Забороняється виправлення помилок у декларації за допомогою коригувального кошти. Виправлення робити тільки закресленням.
5. Титульний лист і 1, 2 розділи заповнюються усіма без винятку платниками. 3 і 4 розділи заповнюються тільки тими, хто виробляє виплати за зниженими тарифами. Розділ 5 заповнюється тільки в разі переплати по страхових внесках.
6. При заповненні титульного листа в графі номер коригування вказується код 000, якщо ваш звіт надається первинно в 2010 році за необхідний звітний період.
7. При заповненні ОГРН відводиться 15 осередків. Якщо номер ОГРН складається з меншого числа знаків, в перших осередках слід проставити нулі (те ж саме зробити в разі запису ІПН).
8. “Середньооблікова чисельність” – чисельність працівників, розрахована в порядку, визначеному наказами служби статистики.
9. В “Розрахунку” необхідно відобразити всю інформацію про сплачені та нарахованих страхових внесках за звітний період.
10. Щодо окремих працівників, заповнити РСВ, вказавши всі дані про проведення розрахунку і виплат по зниженого тарифу, і підстави для застосування зниженого тарифу.
11. Не забудьте вказати у відповідній главі інформацію про можливі заборгованості або переплатах, якщо такі є.

Автор: admin. Рубрика: Без категорії. Прокоментуй!

Як заповнити щоденник з практики

Всім студентам, які проходять у певний час практику, на доказ її проходження, потрібно надати в університет звіт про проходження практики. Але далеко не всі студенти знають, як правильно заповнити щоденник по практиці, щоб у перевіряючих не виникало зайвих питань.

Інструкція

Багато студентів ставляться несерйозно до оформлення і ведення щоденника з практики, і потім мають ряд проблем і питань від викладачів по проходженню практики. Як правило, такі проблеми вирішуються нескладно і в короткий час, але краще, коли щоденник буде заповнюватися відразу, поки свіжі в вашій пам’яті результати виконаної роботи. Тим більше, заповнити щоденник по практиці не відніме у вас багато часу і сил.
Стандартний звіт по практиці складається з двох частин: загальні відомості про студента та завдання на практику. Додатково до щоденника з практики додається відгук від підприємства про студента, який складає і підписує керівник з практики.
У розділі щоденника “Загальні відомості” не забудьте вказати про себе усі необхідні дані:
1. Прізвище, Ім’я, По батькові.
2. Назва факультету, спеціальності, групи
3. Найменування підприємства, на якому проводиться практика.
4. Ім’я керівника по практиці, призначеного для вас на підприємстві.
5 . Прізвище та ініціали відповідального за практику на кафедрі вашого навчального закладу.
6. Термін виконання практики згідно з навчальним планом.
7. Дані про прийняття на практику по датам (якщо практика призначається в іншому місті, то вказати дату відбуття з навчального закладу, і дату прибуття на місце практики).
8. Графа про призначення практиканта на посаду (вирішується за місцем проходження практики з урахуванням можливостей конкретного підприємства).
Розділ “Індивідуальне завдання на практику” простіше всього буде оформити у вигляді таблиці з наступними графами:
1. Порядковий номер.
2. Зміст роботи.
3. Терміни виконання практики.
4. Форма звітності.
Намагайтеся правильно формулювати зміст виконуваної роботи, і визначайте форму звітності. Це може бути невеликий звіт у вільній формі, оформлений в паперовому вигляді або на електронному носії. Це може бути результатом спостережень або досліджень, або навіть розробленою програмою. Загалом, все залежить від ситуації і майбутньої спеціальності студента, ну і, звичайно ж, від особливостей і побажань або рекомендацій вашого керівника з практики.

Автор: admin. Рубрика: Без категорії. Прокоментуй!