Перейти до вмісту

Повідомлення з тегами 'гірниче креслення'

11
Бер

Курсова робота з гірничого креслення

Курсова робота з гірничого креслення

ВСТУП

Розділ I. ПРОЕКЦІЇ З ЧИСЛОВИМИ ВІДМІТКАМИ

1.1. Проекція точки
1.2. Проекція прямої
1.3. Проекція площини
1.4. Зображення інших поверхонь
1.5. Взаємне положення прямих і площин
1.6. Позиційні задачі
1.7. Визначення на плані елементів залягання пласта корисної копалини

Розділ IІ. КРЕСЛЕННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ

2.1. Елементи кар’єру та їх позначення на кресленні.
2.2. Загальні відомості про зображення елементів відкритих гірничих робіт.
2.3. Зображення основних типів гірничих виробок і відвалів

Розділ IІI. КРЕСЛЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК

3.1. Короткі теоретичні відомості і позначення
підземних гірничих виробок
3.2. Плани, вертикальні проекції, горизонтальні і вертикальні розрізи та перерізи гірничих виробок.
3.3. Зображення похилого перерізу (розрізу) гірничих виробок на вертикальну, горизонтальну і похилу площину проекцій.

об’єм роботи – 38 сторінок
шрифт – Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1.0